Prague JAZZ - Jazz, jeho přehled, historie, kluby ve měste v Praze
  návrat na hlavní stránky
 

Vítejte
Vítejte na našich stránkách plných Jazzu, a několik kontaktů na kvalitní kluby v centru a okolí Prahy.

Počátky Jazzu
(1900 -1920) V prvních dekádách 20. století vznikl v Americe nový hudební styl, který nutil zbytek světa k soustředěnému poslechu. Měl naprosto současný, dynamický a naléhavý výraz a jeho rytmy, expresivita i frázování pocházeli z Afriky. Svět zaregistroval JAZZ roce 1917, kdy vyšly první nahrávky Original Dixieland Jazz Bandu, ale zárodky této hudby už dlouho bublali pod pokličkou: patřila k nim vesnické blues a hudba jižanských plantáží, hra pianistovi boogie ze železničních barů a salonů, elegance i rytmická dôraznosť ragtimu, pochodových a pohřebních kapel a také klavírní styl z hostinců New Orleansu. Tyto prvky existovaly i na mnoha dalších místech Spojených států, ale nejrychleji dozrály právě v tomto městě.
(Dvacáté roky) Spisovatel F. Scott Fitzgelard nazval dvacátá léta jazzovým věkem. Duch jazzu, jeho nevázanost, spontánnost a otevřenost odrážely rostoucí sebevědomí mladého národa. K novým fenoménem patřil i zábavní průmysl, který se na obou stranách Atlantiku rozvíjel díky nástupu nahrávající techniky, filmu, rádia. Neworleanský jazz se objevil roku 1917 av dvacátých letech od základu proměnil celou taneční hudbu. Louis Armstrong vyšel z kolektivní ansámblovej improvizace az jazzu vytvořil platformu pro sólové výkony, v tom ho následovala celá řada virtuózů - Earl Hines, Coleman Hawkins, Sidney Bechet. Do popředí pronikala také řada bluesových zpěvaček. Hudebníci se stěhovali z Chicaga do New Yorku, ai když popularitu na čas získal klasicky znějící symfonický jazz, cestu do budoucna ukazovala Ellingtonova orchestrální bluesově laděná hudba.

(Třicátá léta) Slovo jazz, které získalo dominantní roli v předchozí dekádě, na čas pohřbil krach na newyorské burze a hospodářská krize. Obecenstvo sice nezmizlo, ale krize téměř zničila zábavní průmysl a ještě silněji postihla síť rozhlasových stanic. Když se ekonomika zotavila, bylo zde již nové publikum, které se vyhledávalo nové hudby. Neworleanská představa jazzu i jednoduchých, ničím neokrášlených stylů, jak bylo blues, již působila staromódně a nekultivivane. K masovému publiku pronikla elegantní a energická taneční hudba - bigbandový swing.


Zajímavá JAZZ alba

NAJPONK JUSTABOUT LOVE
Česká jazzová nahrávka roku 2001
Časopis Harmonie
Czech Jazz Recording of the year 2001
magazine Harmonie
VOJTĚCH ECKERT MEDITATION
Nominace na České
Jazz CD roku 2002
Nominated for Czech
Jazz CD of 2002
ROBERT BALZAR TRIO ALONE
Vítěz Cenění Karla Velebného
za rok 2001
Winner of Karel Velebny
appreciation 2001
ZELENKA TRIO+1 MAFIOSI
"Super hraní a výborně natočeno ...
prostě světová třída"
Jazz Journal International
"Superb playing and very well recorded...
simply world class"
Jazz Journal International
JAROMÍR HONZÁK EARTH LIFE
Česká jazzová nahrávka roku 2000
Časopis Harmonie
Czech Jazz Recording of the year 2000
magazine Harmonie
KOŠVANEC QUARTET JUST SQUEEZE ME
Jazzové CD roku 1999
Jazz Test Český Rozhlas
1999 Jazz CD of the year
Jazz Test, Czech Radio
NAJPONK TRIO BALLADS BLUES & MORE
Česká jazzová skupina skupina
roku 1999
Cenění Karla Velebného
1999 Czech Jazz Group of the year
Karel Velebný Awards

© Cyrix for L222